Advies

Naast het geven van behandelingen, kan Heuvelrug Ergotherapie ook adviseren over werkhouding en werkplekken en het aanvragen van hulpmiddelen via de Wmo of hulpmiddelenleverancier.

Werkplekonderzoek
Bij een uitgebreid werkplekonderzoek wordt niet alleen gekeken naar uw houding, maar ook naar andere van invloed zijnde factoren. Dit werkplekonderzoek wordt volledig toegespitst op uw persoonlijk situatie en benodigdheden om uw werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Een goede werkhouding is essentieel. Het kan rug-, nek-, schouder en handklachten voorkomen of verminderen.

Het werkplekonderzoek start met een korte intake waarbij uw persoonlijke situatie wordt besproken die van invloed is op uw werkzaamheden.

Hierna vindt het daadwerkelijke werkplekonderzoek plaats. U krijgt hiervan een schriftelijk werkplekadvies waarna mogelijke vervolgstappen met u worden besproken.

Wet maatschappelijke ondersteuning/ Aanvragen hulpmiddelen
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u recht hebben op bepaalde voorzieningen en/of hulpmiddelen. Heuvelrug Ergotherapie kan u adviseren over de aanvraag van deze voorzieningen of het geven van begeleidingen gedurende dit traject.

 

Wij verzorgen ook rij- en verkeerslessen voor een scootmobiel of elektrische rolstoel.

Gemeenten
In opdracht van de Gemeente waarin u woonachtig bent, kan er advies van Heuvelrug Ergotherapie worden aangevraagd. Dit kan gaan over het beoordelen van mogelijk toe te kennen hulpmiddelen of mobiliteitsvraagstukken, bijvoorbeeld over een (elektrische) rolstoel of scootmobiel.