Kosten en vergoedingen

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed uit de basisverzekering. Het valt echter onder het wettelijke eigen risico
(€ 385,- in 2020). Enkele aanvullende verzekeringen vergoeden meer uren of extra kosten ten behoeve van ergotherapie, bijvoorbeeld voor mantelzorgers.

De behandeling kan ook worden vergoed door uw werkgever. Of u kunt er voor kiezen de nota zelf te voldoen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de exacte hoogte van de vergoeding.

Verwijzing of direct toegankelijk?
U kunt ergotherapie krijgen na een verwijzing van uw (huis)arts.
Bij de meeste verzekeraars komt u ook zonder verwijzing voor vergoeding in aanmerking. Er vindt dan voor de start een screening plaats om te beoordelen of ergotherapie de juiste therapie voor u is.

Bent u verzekerd bij CZ, Delta Lloyd, OHRA of DSW, dan dient u wel in het bezit te zijn voor een verwijzing voor ergotherapie.

Tarieven
Tarieven ergotherapie per uur op basis van facturatie

Behandeling € 65,00
Toeslag thuisbehandeling (per behandeling) € 27,20
Extra rapportage € 65,00
Intake en onderzoek ergotherapie na screening of verwijzing € 65,00
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek € 65,00
Telefonische zitting ergotherapie (per 30 min.) € 20,20
Instructie/overleg partner, kinderen, ouders, verzorgers van de cliënt € 65,00
Verslaglegging ergotherapie aan derden € 64,52
Kosten werkplekonderzoek € 150,00