Samenwerkingen

Heuvelrug Ergotherapie werkt samen met verschillende (para)medici, zorgverleners en zorg gerelateerde instanties.

ParkinsonNet
Cliënten met Parkinson kunnen terecht bij Sanne Bouman, zij is gespecialiseerde Parkinson therapeut en aangesloten bij ParkinsonNet.

Handtherapie
Als er sprake is van handproblemen waardoor dagelijkse handelingen belemmert worden, kan een gespecialiseerde handtherapeut helpen. Heuvelrug Ergotherapie werkt nauw samen met Steinie Weidema van De Handen Ineen, praktijk voor handtherapie.

NAH Netwerk (Niet Aangeboren Hersenletsel)
Het multidisciplinair NAH netwerk Utrecht (MNNU) is een regionale, multidisciplinaire keten die bestaat uit (para)medici die affiniteit hebben met het behandelen van patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit netwerk wil een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling waarborgen voor NAH-patiënten en hun omgeving, in alle fasen van de aandoening. Enkele partners binnen dit netwerk zijn het UMC Utrecht, De Hoogstraat en het Diakonessenhuis.

Ortius Revalidatiezorg
Ortius biedt medische pijnrevalidatie voor mensen die al langere tijd (complexe) pijnklachten hebben in het  bewegingsapparaat zoals rug, benen, armen of nek. Zij bieden behandeling bij chronische pijn, ehlers danlos syndroom en pijnrevalidatie bij chronische lage rugklachten.
De samenwerking houdt onder andere in dat tijdens of na de revalidatieperiode bij Ortius gebruik kan worden gemaakt van
de expertise van Heuvelrug Ergotherapie. Dit kan zijn op het gebied van hulpmiddelen, mobiliteit, belastbaarheid of het functioneren in de eigen thuissituatie.

Fysiotherapie
De ergotherapeut werkt samen met verschillende fysiotherapeuten. Indien u al onder behandeling bent van een fysiotherapeut zal deze, in overleg met u, kunnen worden betrokken bij de ergotherapie. 

De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Amerongen. Binnen dit gezondheidscentrum zijn verschillende paramedici en zorgverleners werkzaam.


Heuvelrug Ergotherapie is aangesloten bij:

  • Amerongen Gezond (Amerongengezond) een platform waarbij professionals zijn aangesloten die gericht zijn op het herstellen en behouden van uw gezondheid.
  • Ergotherapie Nederland (Ergotherapie Nederland), de beroepsvereniging van Nederlandse ergotherapeuten.
  • Kwaliteitsregister Paramedici (Kwaliteitsregister), de organisatie die toets of paramedici voldoen aan de kwaliteitseisen.