Klachten

U komt bij de ergotherapeut voor goede informatie, hulp en begeleiding. De ergotherapeut doet er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn, bespreek dit met uw therapeut. Mocht dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen. Heuvelrug Ergotherapie is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u een formulier en nadere uitleg. Als u hier vragen over heeft, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen op telefoonnummer 030-310 09 29.

Als u niet tevreden bent over de oplossing van het klachtenloket Paramedici, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Een geschil kunt u ook indienen op bovengenoemde website van het klachtenloket Paramedici.